اعضای شورای مشورتی که از ما حمایت می کنند:

 • آقای میشایٔل ابلینگ ، شهردار ماینز
 • آقای پروفسوردکتر برند مایر ،از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینتز (گروه دانشگاهی ارتباطات فرهنگی)
 • خانم الیزابت کلز ، مدیر عامل و رئیس اول E.U.L.E. e.V
 • آ قای ویکتور پیل ، رئیس توسعه تجارت
 • آقای دانیل هارد ، مسؤل گروه رشته های کار و شغل Volkshochschule Mainz

 

هیأت مدیریت:

 • سیما حسینی ، رئیس اول و مدیرعامل
 • الیزابت کلز ژوزیک ، رئیس دوم
 • محمد لبری ابراک ، خزانه دار
 • حسن گولوا ، دبیردفتر
 • Daniela Smaitsch, Beisitzer
 • Snezana Dekic Drakoudis, Beisitzer