Асоциацията обучава, квалифицира и ръководи мигрантите и съветва съответните участници в икономически и обществено-политически контексти за насърчаване на сближаването на хора от различни култури и езици.

Членовете са бикултурни преводачи, обучени и квалифицирани от експерти и чрез ИХК проверени и сертифицирани.

Ние се стремим да сътрудничим с:

  • общински и правителствени институции
  • университети и колежи
  • медии, компании и фондации
  • профсъюзи, асоциации и клубове

В този контекст асоциацията иска да допринесе за координацията и обмена на опит между участниците. Правим това под формата на долметчърство и превод.