Посредничество

е структурирана доброволна процедура за конструктивно наблюдение на конфликт, в който независими трети придружава процеса на решение на конфликта.

Партиите на конфликта се опитват да намерят общо решение, което отговаря на всички нужди и интереси. Чрез изясняване на новооформени отношения и и правила, където образованите медиатори са спътници на партаиите, те могат да разработят трайни и консенсусни решения на привидно безнадеждни ситуации. Медиаторът структурира и придружава дискусиите на конфликтните страни с цел да се вземат предвид нуждите на всички участващи страни.

Ние предлагаме посредничество в следните области:

  • В семейството
  • В съседтвото
  • В наследствата
  • В професионалния живот
  • В социалното взаимодействие