Ние подпомагаме на мигрантите при

  • необходимите официални актове и посещения при властите
  • предоставяме помощ при попълване на формуляри
  • подкрепа в медицинските грижи и психосоциалните услуги за преработка на травми
  • предоставяме междукултурно разбиране на работното място