Ние искаме непрекъснато да се усъвършенстваме и да се нуждаем от нашата работа!

Вашето дарение може да помогне за подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ.

Ние сме благотворителни и разбира се ще Ви изпратим касова бележка.

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

IBAN:DE80 5502 0500 000 15811 01

BIC: BFSWDE33MNZ

Благодарим!