Системният коучинг е преди всичко консултация по процесите, при който самият клиент придобива яснота и намира решения.

В тренировъчните сесии се обсъждат и анализират предизвикателствата заедно. А след това се разработват възможни решения.

Ние подпомагаме чрез взаимната работа с обучени треньори по професионални предизвикателства, поемане на лидерски роли и справяне с трудностите в ежедневния трудов живот.