Daniela Smaitch

Daniela Smaitch, майка на три пораснали деца, родена е в България и живее в Германия от 2007 г. Тя е завършила машинна техника. Поради признаната българска диплома в Германия, работи в архитектурен офис, и е независим детски грижител.

Паралелно тя разви своите професионални и лични умения автодиктично и завърши ИХК курс като езиков преводач. След успешно сертифициране на ниво С2 на немския език в Гьоте-институт, тя придобива квалификацията на заклет и юридически сертифициран долметчър и преводач на български език. Към това се броят и истинското и добросъвестно  възпроизвеждане на писмени и говорими текстове, както и зачитане на правата на участниците в ежедневните дейности.