Turjuumada

Waxaan ku faraxsanahay inaan ku turjunno xaashiyaha macluumadka, waraaqaha, foomamka ama xaashida.

Kaliya nagala hadal arintaas.