M. Sima Hosseini

Sima Hosseini je rođena u Iranu, od 1988. živi u Njemačkoj, studirala je farmaciju i majka je troje djece.

Dobrovoljno se angažirala 10 godina kao glasnogovornica i prva predsjedavajuća roditelja u osnovnoj školi u Mainz-u koju pohađaju djeca međunarodnog podrijetla, u uspostavljanju i daljnjem razvoju popodnevne skrbi, kao i ponuda i projekata popodnevne radne grupe. U rujnu 2015. preuzela je upravljanje popodnevnom njegom. Istodobno se dalje školovala i usavršila za medijatora, sistemskog trenera, pedagoga za integraciju i jezičnog posrednika (prevoditelja).

Radi u udruzi Opfer- und Täter- Hilfe e.V. (Udruga za pomoć žrtvama i počiniteljima) u odjelu za dijalog republičkog suda u Mainzu kao ovlašteni medijator u kaznenom pravu.

Od svibnja 2017. prva je predsjedavajuća udruge "Kultur und Sprachmittler e.V."

Interkulturalno posredovanje (medijacija) vrlo joj je važno.

Jezici: Dari i Farsi